Sekretariat


czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530

 

tel: 48 664-23-56

  email:
sekretariat.pppgrojec@grojec.pl

Łukasz Kalinowski

Inspektor Ochrony Danych

lukasz.kalinowski@cbi24.pl

kom: + 48 575-002-192

  

Nasz adres:

   

ul. POW 4, 05-600 Grójec

Pedagog radzi

 

 

Chwalmy nasze dzieci

Rodzice, a także inni ważni dla dziecka dorośli (np. nauczyciele) nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że mają duży wpływ na wytworzenie lub zniszczenie u dziecka poczucia własnej wartości. Dziecko jest bardzo wrażliwe na ocenę siebie przez osoby dorosłe i często mało z pozoru znaczące uwagi na jego temat kształtują jego samoocenę. Jeśli rodzice chwalą dziecko, dają mu odczuć swoje zadowolenie z jego wyglądu, wypowiedzi i poczynań, przyczyniają się w ten sposób do jego pozytywnej samooceny.

czytaj dalej...

 

 

Jak motywować dziecko do nauki?

Wśród wszystkiego, co cenimy, jako ludzie, pomyślność naszych dzieci wydaje się szczególnie ważna, jeśli nie najważniejsza. Oto kilka refleksji na temat, jak rodzice mogą motywować dziecko do nauki.
Interesuj się nauką dziecka.
Rozwój zainteresowania nauką i motywacją do spełniania obowiązków szkolnych zależy głównie od zainteresowania się rodziców tym, co dziecko robi w szkole. Jeżeli rodzice mówią, że nauka jest ważna, to dzieci również tak uważają. Jeżeli natomiast wyrażają się lekceważąco o szkole i nauczycielach, to nie powinno ich zaskoczyć, że dzieci będą powtarzać to samo.

czytaj dalej...

 

 

Dzieci, które doświadczają przemocy rówieśniczej

Coraz częściej mówi się o zjawisku przemocy w szkole. Uczniowie, którzy doświadczają trwałej przemocy narażeni są na ciągły stres, co w konsekwencji negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie nie tylko w szkole, ale i w późniejszym życiu. Potrzebują zatem wsparcia i pomocy od dorosłych. Powinni także nauczyć się radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, przeciwstawiania agresji i obrony przed atakami przemocy.

czytaj dalej...

 

 

Ryzyko dysleksji

Dysleksja rozwojowa to specyficzne zaburzenia związane z trudnościami w nauce czytania i (lub) pisania. Termin ten stosuje sie w odniesieniu do uczniów, którzy napotykają na nasilone trudności w nauce, pomimo inteligencji w normie, dobrze funkcjonujących narządów zmysłu (wzroku, słuchu), właściwej opieki wychowawczej i dydaktycznej w domu oraz w szkole. Problemy w czytaniu i pisaniu najczęściej dostrzegane są u dzieci w okresie nauczania początkowego. Powinny być jednak ujawnione dużo wcześniej, najlepiej przed podjęciem nauki szkolnej.

czytaj dalej...

 

 

Świąteczne dylematy rodziców

Boże Narodzenie to czas, w którym każde dziecko z niecierpliwością oczekuje przybycia Świętego Mikołaja.

Jaki powinien być prezent dla mojego dziecka?

Dziecko ma się spodziewać, co otrzyma, czy też podarunek będzie dla niego ogromnym zaskoczeniem? Przed gwiazdką każdy rodzic zadaje sobie tego typu pytania. Większość z nas nie mogąc podjąć decyzji kupuje całą górę prezentów. W ten sposób uczymy naszych milusińskich konsumpcyjnego nastawienia do życia.

czytaj dalej...

 

 

opracowanie: KOMP-ANIA Piotr Dalach