Sekretariat


czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530

 

tel: 48 664-23-56

  email:
sekretariat.pppgrojec@grojec.pl

Łukasz Kalinowski

Inspektor Ochrony Danych

lukasz.kalinowski@cbi24.pl

kom: + 48 575-002-192

  

Nasz adres:

   

ul. POW 4, 05-600 Grójec

 

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH W PORADNI
w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

                DLA DZIECI

 

Tematyka zajęć, forma

Czas trwania

Osoba prowadząca

1.

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym:

dzieci 5-6 lat, uczniowie kl. I-VIII

 

 

 

cały rok szkolny

 

psycholog

 

2.

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

 

 

cały rok szkolny

 

psycholog

 

3.

 

Terapia ręki - kl. 0-III

 

 

cały rok szkolny

 

pedagog

4.

Zajęcia dla uczniów zdolnych

Trening twórczego myślenia kl. IV-VIII

 

 

cały rok szkolny

 

psycholog

 

5.

 

Kółko szachowe z treningiem umiejętności interpersonalnych -  kl. IV-VIII

 

 

cały rok szkolny

 

psycholog

 

6.

 

 

Zajęcia dla dzieci z jąkaniem. kl.I-VIII

 

 

cały rok szkolny

 

neurologopeda

 

 

           DLA RODZICÓW

 

Tematyka zajęć, forma

Czas trwania

Osoba prowadząca

 

CYKL WARSZTATÓW

 

1.

 

"Szkoła dla rodziców" - rozwijanie umiejętności
  wychowawczych.

   

    cykl 6-8 spotkań/

 artykuły umieszczane

na stronie internetowej

poradni.

 

 

psycholog

 

DLA NAUCZYCIELI

 

Tematyka zajęć, forma

Czas trwania

Osoba prowadząca

 

Sieć współpracy i doskonalenia dla:

  1. pedagogów i psychologów szkolnych,

  2. logopedów szkolnych,

  3. terapeutów pedagogicznych w szkole

 

spotkania cykliczne

wg ustalonego harmonogramu

 

psycholog

logopeda

pedagog

              Poradnia może zorganizować także sieć współpracy dla innych grup nauczycieli w zależności
            od zgłoszeń.

                                Więcej informacji i zapisy w sekretariacie poradni tel. 48 6642356